Archives มกราคม 2023

AIS Next คาดเทรนด์ 2023 ถึงเวลาดึง Deep Tech เข้าสู่ Standard Tech นำมาใช้งานจริง ให้จับต้องได้

AIS-Next

เมื่อพูดถึง Deep Tech เราจะนึกภาพเป็นเทคโนโลยีประเภท IoT, Big Data, AI, ML, Cloud ,Blockchain ที่ใช้งานกันในวงปิด พัฒนากันในกลุ่มเล็กๆ และใช้กันในภาคอุตสาหกรรม องค์กร แต่ความจริงแล้ว เทคโนโลยีเชิงลึกพวกนี้ มาถึงมือคนทั่วไปมานานแล้ว

AIS-Next

ยกตัวอย่างเช่นการใช้งานแอปพลิเคชั่นทั่วไปอย่าง แอปแผนที่ การเล่นเกมและสตรีมเกมแรงๆ ก็ล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานมาจากเทคโนโลยีเชิงลึกอย่าง Big Data และ Cloud

ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือ ChatGPT ที่เป็นปัญญาประดิษฐ์พัฒนาจาก Big Data ที่มีความรอบด้านและมีความรู้เชิงลึก ก็มาถึงมือทุกคนแล้วในวันนี้

ดังนั้น จึงถึงเวลาแล้วที่ Deep Tech จะเข้าสู่ Standard Tech นำมาผสมผสานให้ใช้งานได้จริงในมิติต่างๆ จับต้องได้ และเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ข้อคิดเห็นนี้มาจาก AIS NEXT หน่วยบ่มเพาะนวัตกรรมใหม่ของ AIS โดย AIS NEXT ชี้ให้เห็นว่าปี 2023 จะเป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีดิจิทัลแบบ Deep Tech จะเริ่มถูกปรับเข้ามาผสมผสานให้ใช้งานได้จริง โดยมีเป้าหมายปลายทางเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่โลก

[ 5 เทรนด์การนำ Deep Tech ไปใช้ในปี 2023 ]

นายอราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนนวัตกรรม AIS กล่าวว่า “ปี 2022 ที่ผ่านมา เราเริ่มกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติ หลังจากที่เผชิญอยู่กับสถานการณ์โรคระบาดเป็นเวลากว่า 2 ปีเต็ม สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทั้งผู้บริโภคและภาคธุรกิจมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี รวมถึงมองเห็นประโยชน์ที่สามารถนำไปต่อยอดได้จริง

จึงเป็นโอกาสในปี 2023 ที่จะเริ่มประยุกต์เทคโนโลยีที่เคยถูกกล่าวถึงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไปใช้ในกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรตั้งแต่ระดับกลยุทธ์ ไปจนถึง การปฏิบัติงาน เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”

นายอราคิน มองว่ามี 5 เทรนด์ที่ต้องจับตามองในปี 2023 นี้คือ

จาก Deep Tech สู่ Standard Tech – TOUCHABLE TECH COMPANY
ที่ผ่านมาเทคโนโลยีเชิงลึกหลายอย่างเป็นเพียง concept แต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว เนื่องจากมีความคุ้นเคยจากการทดลอง ตรวจสอบ ประกอบกับการมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นอย่าง 5G ทำให้องค์กรสามารถจัดส่วนผสมของ Deep Tech ต่างๆ สู่ เทคโนโลยีมาตรฐานที่ประยุกต์ใช้ได้ง่าย เกิดประโยชน์ และจับต้องได้ง่ายขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น การนำเอา NFT (Non-Fungible Token) มาใช้ในธุรกิจที่เป็น Real Sector มากขึ้น อาทิ ตั๋วเข้าชมงาน และสิทธิ์ประโยชน์ในทรัพย์สินร่วมกัน เช่น คอนโดมิเนียม ซึ่งส่วนผสมของเทคโนโลยีเหล่านี้อาจจะมีผลทำให้เกิด Super App ที่นอกจากจะมี feature ที่ดีเยี่ยมแล้ว ยังตรงใจกับผู้ใช้งานที่มีการร่วมชี้นำทิศทางการพัฒนาผ่านสิทธิ์ที่เขาถือร่วมกันบน NFT ของ Super App ได้ด้วย

จากย่านชุมชน สู่ ย่านนวัตกรรม – COMMUNITY MINDSET AI
ความคุ้นเคย และการเข้าถึงดิจิทัลเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้น ทำให้ทรัพยากรหรือองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ทั้ง Deep Tech และ Standard Tech ไม่ได้ถูกจำกัดวงอยู่กับองค์กรอีกต่อไป

ในปีนี้เราจะเห็นองค์กรเข้ามาเป็นแกนในการขยายผลเทคโนโลยีไปยังภาคธุรกิจขนาดกลาง เล็ก กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม Start Up จนเกิดเป็น Community ตามชุมชนที่อยู่อาศัยย่านต่างๆ ในรูปแบบของย่านนวัตกรรม นำไปสู่ศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนทรัพยากร กิจกรรม แนวคิด และพื้นที่ในการทดลองทดสอบ (Sandbox) ดิจิทัลโซลูชันใหม่ๆ เพื่อใช้แก้ปัญหาของชุมชน

จุดตัดโลกจริงและโลกเสมือน เดิมพันด้วยคุณค่าที่ลูกค้าได้รับ – HALFWAY CONFUSING METAVERSE
กระแสของ Metaverse ที่มาแรงในปีที่แล้ว ส่วนหนึ่งมาจากความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะ 5G ที่ทำให้แบรนด์และองค์กรต่างๆ พยายามหาวิธีการนำ Metaverse มาใช้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงจุดขายของแบรนด์ที่ทันสมัยไม่ตกยุค จนอาจจะมองข้ามในเรื่องของคุณค่าที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการทำเรื่อง Metaverse

ในปีนี้จึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของการพัฒนาฟังก์ชันการทำงานของ Metaverse ให้ตอบโจทย์ในแง่ธุรกิจ และต้องสร้างประสบการณ์หรือคุณค่าที่แตกต่างให้กับผู้ใช้งานได้จริงด้วย

สังคมแห่งภูมิปัญญาดิจิทัล – DIGITAL IMMUNE WIT
โลกดิจิทัลกลายเป็นถนนขนาดใหญ่ ที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้งานได้ ไม่ใช่ถนนลูกรังเหมือนเมื่อก่อน สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือ มีทั้งคนที่ใช้ถนนเส้นทางนี้อย่างถูกต้อง ในขณะเดียวกันก็มีคนมุ่งหาประโยชน์เพื่อเป็นเครื่องมือหลอกลวง สร้างความเสียหาย ทำให้ประเด็นเรื่องอันตรายจากภัยไซเบอร์ ถูกยกระดับเป็นวาระโลก การสร้างภูมิคุ้มกันและการสร้างเครื่องมือป้องกันภัยไซเบอร์ จึงกลายเป็นนโยบายที่ถูกให้ความสำคัญในระดับต้นๆ อย่างชัดเจนในทุกองค์กร

จิตสำนึกคาร์บอนเครดิต – CARBON AWARE TECH
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลายเป็นวาระใหญ่ เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี จะเป็นหัวใจหลักในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เราจะเริ่มเห็นนวัตกรรม ที่ออกมารองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มองหาผลกระทบของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิต ที่สามารถคำนวณออกมาเป็นตัวเลข Carbon Credit เครื่องแสดงถึงความรับผิดชอบ การมีส่วนในการปลดปล่อยคาร์บอนให้กับโลก

ซึ่งการมีดิจิทัลเทคโนโลยี จะช่วยทำให้ผู้คนเข้าใจระบบการจัดการและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนและเท่าเทียม

ประธาน Square Enix พูดถึงการพัฒนาเกม Blockchain หลายตัวในตอนนี้

ประธาน-Square-Enix

อย่างที่เกมเมอร์หลายคนทราบกันดีว่าปัจจุบัน Square Enix ว่าชื่อเสียงของบริษัทกำลังลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ประธาน-Square-Enix

ถึงแม้ว่าในเครือเองจะมีไอพีแฟรนไชส์ชื่อดังมากมายก็ตาม ส่วนหนึ่งก็มาจากที่บริษัทพยายามผลักดันเกมสำหรับแพลตฟอร์มมือถือใหม่ๆ เข้าสู่ NFT และ Cryptocurrency ซึ่งเป็นสิ่งที่เกมเมอร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ได้อินขนาดนั้นแล้ว และชื่อชั้นของบริษัทก็ไม่ได้ชี้นำไปเกี่ยวกับรูปแบบข้างต้นที่กล่าวไป เลยไม่แปลกที่เกมมือถือใหม่ๆ ของพวกเขาจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจะเป็น

โดยที่คุณ Yosuke Matsuda ประธาน Square Enix ได้ออกมาบอกผ่านจดหมายปีใหม่ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ของโลกเศรษฐกิจ และโปรเจ็กต์ของปัจจุบันและอนาคตของบริษัท แล้วหนึ่งในเนื้อหาที่ทางประธานบริษัทให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือ NFT และ Cryptocurrency นั่นเอง เป็นการยืนยันแล้วว่าตอนนี้ทาง Square Enix กำลังพัฒนาเกมบล็อกเชนมากมายหลายไอพี แต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาว่าจะเป็นแบบไหน แต่ที่แน่ๆ ในปี 2023 จะเป็นการฉลองครบรอบ 20 ปีของบริษัทนี้อีกด้วย น่าจะมีอะไรพิเศษเปิดตัวอย่างแน่นอน ยังไงเกมเมอร์อย่างเราๆ ก็คงรออัปเดตอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ต่อเติมห้องแฟมิลี่ เชื่อมต่อสิ่งที่ขาดหายในบ้านเก่า

ต่อเติมห้องแฟมิลี่

Family Room หลังบ้าน

ต่อเติมห้องแฟมิลี่
หลายปีมานี้เราพบว่าประเทศออสเตรเลีย เป็นหนึ่งในที่ที่มีโปรเจ็คการปรับปรุงและต่อเติมมากทีเดียว อาจจะเป็นเพราะบ้านของคนรุ่นก่อน ๆ ค่อนข้างกว้าง และมีเอกลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรมที่หน่วยงานรัฐสนับสนุนการอนุรักษ์ เมื่อคนรุ่นหลังเข้ามาอยู่อาศัยจึงไม่ค่อยรื้อทำใหม่ (นอกจากจะสุดทางแล้วจริงๆ ) อย่างไรก็ตาม ออสเตรเลียเองก็พบปัญหาที่ว่าการต่อเติมนับครั้งไม่ถ้วนไม่ได้ศึกษาการเชื่อมต่อระหว่างอาคารเก่า-ใหม่ ส่งผลให้โซนใหม่ถูกตัดการเชื่อมต่อจากส่วนหน้าอาคาร และยังมองไม่เห็นถนนด้านหน้าด้วย โปรเจ็คนี้จึงเป็นหนึ่งตัวอย่างที่ดีในการแก้ปัญหาที่ว่านี้ครับ

ออกแบบ : Apto & Best Architects
ภาพถ่าย : Tom Ferguson
เนื้อหา : บ้านไอเดีย

การจัดการกับจุดเชื่อมต่อระหว่างสิ่งใหม่และเก่าเป็นสิ่งที่ท้าทายเสมอ แต่โครงการนี้ทำให้เห็นว่าเราสามารถทำได้และดีด้วย Cut and Morph House ตั้งอยู่ท่ามกลางความหลากหลายของรูปแบบที่อยู่อาศัยใน Croydon ทางตะวันตกของซิดนีย์ จากภาพถนนเราจะเห็นบ้านเก่าเป็นอาคารก่ออิฐชั้นเดียวตามสมัยนิยมเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว ทีมงานได้คงรูปแบบเดิมเอาไว้แล้วทาสี จัดภูมิทัศน์หน้าบ้านให้สดใสขึ้น นอกจากนี้ยังแก้ไขวิธีการต่อเติมบ้านให้ตอบสนองต่อตำแหน่งที่ตั้งและบริบท โดยปรับผังอาคารเดิมใหม่ให้เหมาะกับครอบครัวคนรุ่นใหม่และต่อเติมด้านหลัง โดยทำโถงทางเดินเชื่อมต่อ วิธีนี้จะทำให้ส่วนใหม่-เก่ามีความต่อเนื่องและมีปฏิสัมพันธ์กับถนนได้เหมือนกัน

ส่วนต่อเติมใหม่ทางด้านหลังเปิดออกอย่างกว้างๆ ภายใต้หลังคาที่ลาดเอียง เพื่อส่งเสริมการเปิดรับสิ่งรอบข้างทั้งวิว แสง และลมได้มากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่อาคารเดิมขาดไป

ครัวและไอส์แลนด์ขนาดใหญ่

ซิงค์ล้างแบบสองหลุมบนไอส์แลนด์ครัวขนาดใหญ่

สำหรับเรื่องฟังก์ชันการใช้งาน โซนใหม่ด้านหลังนี้จะเป็นเหมือน Family room รวมเอากิจกรรมสาธารณะที่ทุกคนในบ้านสามารถใช้งานร่วมกันมาไว้ในจุดเดียว คือ ห้องครัวใหม่ขนาดใหญ่ที่มีไอส์แลนด์ไม้ท็อปลายหินอ่อนสวยงาม โต๊ะทานข้าว เลยไปด้านหลังสุดเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนอ่านหนังสือ ชมวิว ที่เชื่อมต่อกับสนามหญ้าเขียวๆ หลังบ้าน วิธีนี้จะทำให้การใช้ชีวิตของสมาชิกในครอบครัวมีความใกล้ชิดขึ้น

ในภาพรวมของอาคารจะเห็นว่าบ้านเปิดได้ทุกด้าน มีประตูกระจกบานสไลด์ขนาดใหญ่ติดกับชานไม้เหมือนบ้านไม่มีผนัง นำแสงธรรมชาติและช่วงเวลาแสนสดชื่นในสวนมาสู่บ้าน รูปแบบโดยรวมกลายเป็นชุดของพื้นที่เชิงลบและบวก ซึ่งทั้งหมดเชื่อมต่อถึงกันและเกื้อหนุนกัน ในพื้นที่นี้คุณแม่สามารถทำกับข้าวไปด้วย ดูลูก ๆ เล่นสนุกที่สนามหญ้าไปด้วยได้ ในวันพิเศษส่วนต่อเติมนี้ยังรองรับงานปาร์ตี้ในสวนได้สบายๆ

ห้องนั่งเล่นเชื่อมต่อสวน

ต่อเติมหลังบ้านหลังคาเฉียงแบบโมเดิร์น

ต่อเติมหลังบ้านเปิดผนังโล่งกว้างสองด้าน

ในขณะที่ด้านหลังเปิดออกได้กว้างแต่รูปแบบและสัดส่วนยังคงเชื่อมต่อกับบ้านเดิม เพื่อให้รู้สึกถึงความลื่นไหลระหว่างบ้านที่มีอยู่และบ้านใหม่ได้อย่างง่ายดาย ในทางกลับกันแม้โซนนี้จะโปร่ง โล่ง สว่าง สัญจรง่าย แต่ก็เป็นส่วนตัวจากผู้คนที่สัญจรไปมา ทำให้ใช้ชีวิตทำกิจกรรมที่ชอบได้เต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลกับสายตาของใคร

ห้องน้ำโทนสีขาว
ห้องอาบน้ำโทนสีขาวมี skylight
ห้องน้ำโทนสีขาวตกแต่งไม้
บ้านไอเดียแชร์ไอเดีย : สำหรับการต่อเติมบ้านในต่างประเทศช่วงหลังๆ จะนิยมแยกฟังก์ชันส่วนตัวเอาไว้ที่บ้านเก่า เช่น ห้องนอน ห้องทำงาน พื้นที่ต้อนรับแขก ที่ต้องการความสงบ ส่วนพื้นที่ต่อเติมจะใช้งานร่วมกันแบบสาธารณะ ทุกคนสามารถเข้ามาทำกิจกรรมประจำวันได้พร้อมๆ กัน เช่น นั่งเล่น ทานข้าว ทำอาหาร ปาร์ตี้ ที่ค่อนข้างมีความเคลื่อนไหวมาก ซึ่งการแบ่งสัดส่วนพื้นที่แบบนี้จะช่วยดึงสมาชิกออกจากห้องส่วนตัวออกมามีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น

เบรนท์ฟอร์ดยืมตัว’โรเมโอ’ลูกชายเบ็คแฮมเสริมทัพ

โรเมโอ

เบรนท์ฟอร์ด ยืมตัวลูกชายของอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษมาร่วมทีมจนจบฤดูกาล

โรเมโอ

เบรนท์ฟอร์ด ทีมในพรีเมียร์ลีก คว้าตัว โรเมโอ เบ็คแฮม ลูกชายของ เดวิด เบ็คแฮม อดีตกัปตันทีมชาตือังกฤษมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล

ดาวเตะวัย 20 ปี เป็นนักเตะในสังกัด อินเตอร์ ไมอามี สโมสรของพ่อของเขาใน เมเจอร์ลีก ซ็อคเกอร์ แต่อยู่ในช่วงปิดฤดูกาลทำให้เจ้าตัวเลยเดินทางมารักษาความฟิตกับ เบรนท์ฟอร์ด ด้วยสัญญายืมตัว

โดย’ผึ้งน้อย’แถลงว่า โรเมโอ จะฝึกซ้อมและลงสนามกับทีมสำรองของสโมสรไปจนจบฤดูกาลฤดูกาลที่แล้ว โรมีโอ ลงสนามให้อินเตอร์ ไมอามี 2 ไปทั้งสิ้น 20 นัด ทำไป 2 ประตู กับ 10 แอสซิสต์ ทีมจบอันดับ 6 ของสายตะวันออก

อัพเดทข่าวกีฬา เพิ่มเติม : “แฟรงกี เดอ ยอง” เต็งจ๋าโดนขาย หลัง “บาร์เซโลนา” เตรียมโละ 7 แข้ง เซ่นฟอร์มบู่

ufabet168

ufabet168

Interes compuesto en opciones binarias

Icons appear on top of your players’ heads. Visit Today : Visit Yesterday : This Month : This Year : Os multiplicadores foram originalmente introduzidos no mercado Forex.

Irineu Alves de Oliveira 1 year ago. Te agradecemos mucho por la cooperación.